Ik ben Monique Feijen uit Weert. Openheid en zorgzaamheid zijn twee begrippen die voor mij typerend zijn. In de loop der jaren zijn daar andere begrippen aan toegevoegd, zoals innerlijke en oprechte betrokkenheid bij de ander. Ik ben gestart als verpleegkundige. Daarna maakte ik de overstap naar gezinsbegeleiding in complexe gezinssituaties. Vervolgens startte ik met de opleiding pedagogiek en  werkte ik in de ouderbegeleiding en de jeugdhulpverlening. In deze werkcontext ontstond de behoefte om me meer te ontwikkelen op het gebied van systemen en de relaties tussen mensen. Vanuit deze interesse volgde ik de opleiding systeemtherapie.

Als pedagoog en systeemtherapeut heb ik gewerkt met kinderen, jongeren (adolescenten) en jong volwassenen met psychische problemen. Iedereen groeit op binnen een specifiek sociaal systeem, te beginnen met het eigen gezin. Ouders, kinderen of andere belangrijke relaties, worden in overleg met de client  (indien nodig) bij de behandeling betrokken. Op die manier kan het systeem van de cliënt worden ontdekt en ontrafeld, zodat de cliënt en zijn omgeving weer met elkaar verder kunnen.

Sinds 2010 werk ik bij Bob in de praktijk, als pedagoog en systeemtherapeut. Ik heb me bekwaamd in:

  • opvoedingsproblemen
  • adolescentenproblematiek,
  • werkgerelateerde problematiek (burn out),
  • partnerrelatieproblemen,
  • ontwikkeling van de eigen identiteit,
  • zingevingsvragen en spiritualiteit,
  • problemen in verband met lichamelijke aandoening of beperking.

Ik streef ernaar mensen te verbinden vanuit hun eigen kracht. Immers, niemand functioneert volledig solo, maar altijd in samenspel met anderen.

Opleiding/Studie

Toon opleidingen