Psychotherapiepraktijk Ace Rylant Consultancy is een erkende  vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie.

Contracten

We vinden het erg belangrijk om maatwerk te blijven leveren voor iedere individuele cliënt.  Daarom hebben wij er voor gekozen om per 01 januari 2016, geen contracten meer af te sluiten met de zorgverzekeraars.
Wij raden u aan om bij uw zorgverzekeraar te informeren over het percentage dat u vergoed krijgt als u zelfstandig de kosten declareert. (zie ook onze pagina vergoedingen).

Tarieven

Wij hanteren het standaard behandeltarief van de NZA van de, bijgevoegde, door de NZA vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde GGZ.

Voor meer informatie zie website Nederlandse Zorgautoriteit (NZA )

Voor gesprekken die niet onder de basisverzekering vallen (OZP)

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie.
Het tarief dat onze praktijk hanteert,  € 60,00 per 45 minuten.

No-show / te laat afgezegd consult

Er worden door de praktijk geen voorwaarden gesteld aan het niet of niet tijdig verschijnen op een consult, dan wel het niet tijdig afzeggen daarvan.