Psychotherapiepraktijk Ace Rylant Consultancy is een erkende  vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Na aftrek van het eigen risico worden alle gesprekken vergoed door de basisverzekering van alle grote landelijke zorgverzekeraars. Raadpleeg uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekering. Informeer naar ‘Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg’. Het wettelijk vastgestelde eigen risico voor de zorgverzekering voor 2019 is € 385, -.

Op de nota die u van de zorgverzekeraar krijgt staan de kosten voor de behandeling (directe tijd) en de kosten voor voorbereiding, verslaglegging en intervisie (indirecte tijd). Om in aanmerking te komen voor vergoeding binnen de tweedelijns zorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist.

We vinden het erg belangrijk om maatwerk te blijven leveren voor iedere individuele cliënt.  Daarom hebben wij er voor gekozen om,
per 01 januari 2016, geen contracten meer af te sluiten met de zorgverzekeraars.

Bij het eerste (gratis en vrijblijvend) kennismakingsgesprek zullen wij u informeren over de wijze van behandeling en vergoeding.

Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering

Partnerrelatietherapie, ouderbegeleiding en hulpverlening voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt door de zorgverzekeraars niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Wel valt deze zorg onder de complementaire zorg en kan gedeeltelijk worden vergoed via de aanvullende verzekering. Deze vergoeding gaat niet af van uw eigen risico. De door ons geboden zorg valt onder de reguliere GGZ-zorg, welke bij uw zorgverzekering te vinden is onder het kopje Alternatieve zorg. U heeft hiervoor géén verwijzing nodig van de huisarts”

U kunt uw vergoeding vinden via deze link NVPA.ORG

Kosten

Aan het eerste kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Aan het einde van dit gesprek wordt samen met u het vervolg van het traject besproken.

Tarief voor intake en behandelingsgesprekken:

Gesprek van 45 minuten € 60,- incl. BTW

Bij partnerrelatiegesprekken van 90 minuten krijgen beide partners een factuur van € 60,-

Na elk gesprek ontvangt u een nota. Deze nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Verhinderd? Afspraak verzetten?

Wanneer u verhinderd bent of een afspraak wilt verzetten, vragen wij u dit ten minste 24 uur van tevoren te doen.
Wij rekenen geen tarief voor niet verschijnen / no-show.